1915-1923 թթ. Հայոց ցեղասպանությունը` ներկայացված Ամերիկայի Հայկական Ազգային Համագումարի կողմից
www.anca.orgr