Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус  |  Fr  

Başlangıç
Ana
Misyon
Müdürün sözü
Bize ulaşın
Soykırım öncesi
Ermenistan Tarihi
Resimler
Ermeni Soykırımı
Soykırım Nedir
Ermeni Soykırımı
Kronoloji
Ermeni Soykırım resimleri
100 Fotoğraf hikayesi
Ermeni Soykırım haritası
Kültürel Soykırım
Hatırla
Belgeler
Amerikan
İngiliz
Alman
Rus
Fransız
Avusturyalı
Türk

Araştırmalar
Kaynakça
Kalanların hikâyeleri
Şahitler
Medya
Alıntılar
Genel alıntılar
Tanıma
Ülkeler
Uluslararası örgütler
Taşra yönetimleri
Kamusal dilekçeler
Etkinlikler
Delegasyonlar
Museum G-Brief
Haberler
Konferanslar
Linkler
   Müzesi
Bilgi
Ziyaret
Daimi sergi
Geçici sergi
Online sergi  
Gezici sergi  
Anma Kartları  
   Enstitüsü
Amaçlar
Yayınlar
Bilimsel dergi  
Kütüphane
ESME kolleksiyonu
   Tsitsernakaberd Anıtı
Tanıtım ve tarih
Hatıra Parkı
Anma Günü
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
arminHaberler

Basın bülteni- Beyrut’ta geçici serginin açılışı28 Nisan’da Beyrut’taki Kapuçinler kilesesinin salonunda «Ermeni soykırımı yurtdışı basının ön sayfalarında» başlıklı geçici sergi açıldı.

Serginin açılışı Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümü Lübnan Merkez komitesinin, Ermeni Soykırım Müzesi ve Enstitüsü’nün ve de Beyrut belediyesi’nin çabalarıyla düzenlenmiştir. Serginin açılışına, Kilikya Katolikosluğun ruhban okulun “Armaş” korosu (başında Torgom Tonoyan) ve “Krunk” korosu (koro yönetmeni Doctor Edward Torikian) iştirak edilmiş.

«Ermeni soykırımı yurtdışı basının ön sayfalarında» başlıklı geçici serginin açılışına Lübnan’da Ermeni ruhsal ve dünyasal önderleri, çeşitli toplum kuruluşları temsilcileri ve diğer davetlileri katıldılar.

Sergi, 1860-1977 yılları arasında ön sayfalarında Ermeni katliamları ve Ermeni sorunun başvuru olması Rus, Fransız, İtalyan, Amerikan, İngiliz yaklaşık 70 dergileri, gazeteleri içermektedir. Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümü Lübnan Merkez komitesi adına Arapça ve Ermenice Aharon Şhrtmyan söz aldı.

Sonunda Lübnan Ermeni ruh önderi Geğam arhiposkopos Haşeryan: “Ermeni soykırımından 97 yıl sonra Ermeni halkı büyük bir azimle ilerliyor. Soykırımı hayatta kalanların nesillerine devreden toplum hatırı ve Ermeni halkın adil hakkı hatırımızda saklamalı” söyleyerek söz aldı.

Pazar ayini sırasında, ziyaretçileri Ermeni soykırımı ile ilgili değerli malzemeleri seyrediler.

2012’da ESME Lübnan’da, Danimarka’da, İsveç’te ve ABD’de geçici sergileri açılacak.


Follow usDONATE

DonateforAGMI
TO KEEP THE MEMORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE ALIVE

Special Projects Implemented by the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation

LEMKİN EĞİTİM BURSU  

Lemkin
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: +374 39 09 81
    2007-2018 © Soykırım Müzesi     e-posta : info@genocide-museum.am