Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус  |  Fr  

Başlangıç
Ana
Misyon
Müdürün sözü
Bize ulaşın
Soykırım öncesi
Ermenistan Tarihi
Resimler
Ermeni Soykırımı
Soykırım Nedir
Ermeni Soykırımı
Kronoloji
Ermeni Soykırım resimleri
100 Fotoğraf hikayesi
Ermeni Soykırım haritası
Kültürel Soykırım
Hatırla
Belgeler
Amerikan
İngiliz
Alman
Rus
Fransız
Avusturyalı
Türk

Araştırmalar
Kaynakça
Kalanların hikâyeleri
Şahitler
Medya
Alıntılar
Genel alıntılar
Tanıma
Ülkeler
Uluslararası örgütler
Taşra yönetimleri
Kamusal dilekçeler
Etkinlikler
Delegasyonlar
Museum G-Brief
Haberler
Konferanslar
Linkler
   Müzesi
Bilgi
Ziyaret
Daimi sergi
Geçici sergi
Online sergi  
Gezici sergi  
Anma Kartları  
   Enstitüsü
Amaçlar
Yayınlar
Bilimsel dergi  
Kütüphane
ESME kolleksiyonu
   Tsitsernakaberd Anıtı
Tanıtım ve tarih
Hatıra Parkı
Anma Günü
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
arminSoykırım Nedir


Soykırım terimi 1944 senesinde literatüre Leh asılı hukukçu Rafael Lemkin tarafından girmiştir. Lemkin’in ailesi Yahudi soykırımı (Holokost) şehitlerindendi. Lemkin bu terimle Milliyetçiler tarafından planlanmış cinayet ve işkenceleri aynı zamanda 1915 tarihinde Osmanlı’da Ermeniler karşı yapılmış vahşeti tanımlamaya çalışıyordu.

Soykırım “genoside” terimi yunanca geno-soy ve latince cide-öldürmek kelimelerinden oluşmaktadır. 1945 tarihinde Uluslarası askeri Nunberg mahkemesi Nasyonalist hükümeti insanlık suçundan yargıladı. Soykırım kelimesi tutanaklara terim olarak değil tanımlama olarak geçti.

9 Aralık 1948’da Birleşmiş Milletler “ Soykırımı suç kabul eden ve cezalandırmayı” öngören konvansiyonu kabul edildi. Konvansiyon soykırımı uluslararası suç olarak tanıdı, konvansiyonu imzalayan ülkeler soykırım suçunu cezalandırmayı kabul ettiler. Konvansiyona göre aşağıda sözü edilenlerden herhangi biri herhangi bir ırk,soy, etnik veya dinsel gruba, onları yok etmek için uygulandığı takdirde soykırım gerçekleştirilmiş olacaktı.

1. Grup üyelerinin öldürülmesi

2. Grup üyelerine ciddi fiziksel ve manevi yaralamalarda bulunmak

3. Grup üyelerinin ölmesini sağlamak için bilinçli olarak yaşam faaliyetini durduracak ortam hazırlanması

4. Grup içinde doğumların olmasını engelleme girişimi

5. Grup üyesi çocukların zorla başka bir gruba verilmesi grup üyelerinin öldürülmesi

Konvansiyonun kabulünden sonra başka uzmanlar soykırım için daha detaylı tanımlamalar yaptılar.

Özellikle 1959’da Peter Drost Soykırımı şu şekilde tanımladı. “İnsanların belirli bir gruba ait oldukları için öldürme faaliyeti”. İsrael Charny “Soykırım Ansiklopedisi” editörü ise soykırımı şöyle tanımlıyor “Soykırım genel anlamda büyük bir nüfusun kitlesel imhasıdır. Bu imha askeri veya silahları güçlere karşı değil çaresiz ve korunmasız insanlara karşı yapılmalıdır.”

Unutmamak gerekir ki, BM konvansiyonu siyasi grup üyelerinin öldürülmesi soykırım olarak kabul edilmemektedir fakat birçok soykırım uzmanı bu sözü geçen olayın da soykırım sayılabileceğini savunuyorlar. Önemli soykırım uzmanı ve sosyolog Leo Kubere göre siyasi fikirlerdeki ayrılıklar günümüzde en az etnik ve dini ayrılıklar kadar keskin.


FOLLOW USDONATE

DonateforAGMI
TO KEEP THE MEMORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE ALIVE

Special Projects Implemented by the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: (+374 10) 39 09 81
    2007-2021 © The Armenian Genocide Museum-Institute     E-mail: info@genocide-museum.am