Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус  |  Fr  

Başlangıç
Ana
Misyon
Müdürün sözü
Bize ulaşın
Soykırım öncesi
Ermenistan Tarihi
Resimler
Ermeni Soykırımı
Soykırım Nedir
Ermeni Soykırımı
Kronoloji
Ermeni Soykırım resimleri
100 Fotoğraf hikayesi
Ermeni Soykırım haritası
Kültürel Soykırım
Hatırla
Belgeler
Amerikan
İngiliz
Alman
Rus
Fransız
Avusturyalı
Türk

Araştırmalar
Kaynakça
Kalanların hikâyeleri
Şahitler
Medya
Alıntılar
Genel alıntılar
Tanıma
Ülkeler
Uluslararası örgütler
Taşra yönetimleri
Kamusal dilekçeler
Etkinlikler
Delegasyonlar
Museum G-Brief
Haberler
Konferanslar
Linkler
   Müzesi
Bilgi
Ziyaret
Daimi sergi
Geçici sergi
Online sergi  
Gezici sergi  
Anma Kartları  
   Enstitüsü
Amaçlar
Yayınlar
Bilimsel dergi  
Kütüphane
ESME kolleksiyonu
   Tsitsernakaberd Anıtı
Tanıtım ve tarih
Hatıra Parkı
Anma Günü
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
arminHaberler

ERMENİ SOYKIRIM MÜZE-ENSTİTÜSÜ ARSEN AVAGYAN’IN “ERMENİ SOYKIRIMI: KARAR VERME VE UYGULAMA MEKANİZMALARI” KİTABINI YAYINLADI

09.01.2014

Ermeni Soykırım Müze-Enstitüsü, tarihsel bilimler profesörü Arsen Avagyan’ın “Ermeni Soykırımı: Karar Verme ve Uygulama Mekanizmaları” kitabını yayınladı. Arşiv belgeleri ve ilk elden edilen kaynaklara dayalı bu çalışma, I. Dünya Savaşı ve sonraki yıllarında Ermeni Soykırımını düzenlemesinde karar verme ve uygulama mekanizmalarını göstermektedir.

Kitapta Jöntürkler’in Ermenilere yoketme kararı vermekte sorumlu olan “İttihat ve Terakki” Partisi’nin iç yapısı, Merkez Komitesi’nde güçlerin dağıtımı, “Teşkilat-ı Mahsusa”nın kurulma süreci ve yapısı, hem de I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Hristiyan nüfusunu yoketmesinde Jöntürk Hükümeti ve Meclisi’nin sorumluluğu sunulur. Çalışmada Ermeni nüfusuna karşı gerçekleştirilen soykırımda Türk ordusunun katılması incelendi. İlk defa bilim alanında Türk arşivlerinden Ermenilerin tehciri ile ilişkin Osmanlı Meclisi’nin kararları ve kanunları, İçişleri bakanı Talaat ve diğer bakanların imzalarıyla emirler, hem de Ermenilerin tehciri sırasında gerçekleştirilen katliamlar hakkında duruşmaların stenografilerine dair belgeler ortaya koyur.

Kitap tarihçiler, oryantalistler, I. Dünya Savaşını inceleyen araştırmacılar, hem de okuyucuların geniş çevreleri içindir.
Follow usDONATE

DonateforAGMI
TO KEEP THE MEMORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE ALIVE

Special Projects Implemented by the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation

LEMKİN EĞİTİM BURSU  

Lemkin
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: +374 39 09 81
    2007-2018 © Soykırım Müzesi     e-posta : info@genocide-museum.am