Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус  |  Fr  

Başlangıç
Ana
Misyon
Müdürün sözü
Bize ulaşın
Soykırım öncesi
Ermenistan Tarihi
Resimler
Ermeni Soykırımı
Soykırım Nedir
Ermeni Soykırımı
Kronoloji
Ermeni Soykırım resimleri
100 Fotoğraf hikayesi
Ermeni Soykırım haritası
Kültürel Soykırım
Hatırla
Belgeler
Amerikan
İngiliz
Alman
Rus
Fransız
Avusturyalı
Türk

Araştırmalar
Kaynakça
Kalanların hikâyeleri
Şahitler
Medya
Alıntılar
Genel alıntılar
Tanıma
Ülkeler
Uluslararası örgütler
Taşra yönetimleri
Kamusal dilekçeler
Etkinlikler
Delegasyonlar
Museum G-Brief
Haberler
Konferanslar
Linkler
   Müzesi
Bilgi
Ziyaret
Daimi sergi
Geçici sergi
Online sergi  
Gezici sergi  
Anma Kartları  
   Enstitüsü
Amaçlar
Yayınlar
Bilimsel dergi  
Kütüphane
ESME kolleksiyonu
   Tsitsernakaberd Anıtı
Tanıtım ve tarih
Hatıra Parkı
Anma Günü
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
arminHaberler

“MİLYONDAN BİRİ”: ESME’DE SOYKIRIM’DAN KURTULAN GENCİN ANILARINI İÇEREN KİTABIN SUNUMU GERÇEKLEŞTİ22 Mayıs’da “Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü” vakfın konferans salonunda “Milyondan Biri: Soykırım’ın görgü tanığı Zeytun’lu gencin anıları” adlı kitabın sunumu geçekleşti. Kitap “Zartonk” gazetesi tarafından yayınlanmış; “Zartonk” serinin ilk kitabıdır.

ESME müdürü Harutyun Marutyan açılış konuşmasında anıların yayınlanmasının önemini vurguladı ve kitabın yayın kikayesini sundu ve Lübnan’lı meslektaşlar ile işbirliği yaparak ESME arşiv koleksiyonunda saklanan ve büyük önem taşıyan bir sürü yazılı anının yayınlanması gerçek olabileceğini umud etti.

Mrutyan konuşmasında şöyle ifade etti:“Her bir yazılı anı okuyucu için ve aynı zamanda araştırmacı için sırlar içerir. Her bir yazı Soykırım tarihine bir yenilik getirir ve bir zerre katar. Bu hikayeyi ne kadar incelersek açıklanmamış birçok sayfa olduğunu görüyoruz, ve bu sayfaların çoğu arşivlerde değil, insanların anılarında saklıdır.

Soykırımı gören insanlar o acıyı bedenlerinde hissettiler ve yaşamın belirli aşamalarında tüm bunları kağıta teslim etmeye karar verdiler”. Seremonide “Zartonk” gazetesinin editörü Sevak Hakobyan’da söz aldı ve Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsüne etkinliği düzenlemesi ve ekibe verdiği destek için şükranlarını sundu. Mr. Hakobyan “Milyondan Biri” kitabının üç defterden oluşan Soykırım’dan kurtulan gencin orijinal el yazısını ESME arşivine teslim etti. Hakobyan ayrıca gazetenin en yaşlı okuyucularından birini onurlandırarak gazetenin ilk sayısının kopyasını taşıyan bir levha teslim etti.

“Kitabın kahramanı; Harutyun Galajıan’ın adını bir kaç ay önce kimse duymamıştı. Zeytun’da dünyaya gelmiş, Soykırımı görgmüş ve Brezilya’da hayata veda etmiş. Muhtemelen onun yakın çevresi dışında onu kimse bilmiyordu, ama kitap sayesinde binlerce okurumuzla tanıştı. “Zartonk” serisinin gizli amacı budur”, Hakobyan vurguladı.

Günün baş konuşmacısı ESME araştırmacı, Ermeni Soykırımı anı, belge ve basın bölümü baikanı Mihran Minasyan’dı. Minasyan kitabın yayınlanmasını ve editöryal çalışmalarını takdir ederek, konuşmasında Soykırım’dan kurtulmuş vatandaşların yazmış oldukları anıların ve bu anıların yayınlanmasının önemini vurguladı.

“Bu anılar, en mütevazi dilde yazılmış olanlar dahil, Ermeni Soykırımı’nı araştırmak açısında büyük önem taşımakta. Her yazılı anıda ilk bakışta önemsiz görünen bir bilgi içerir; ad, tarih, olay, ve anlaşılır ki araştırmacı seneler boyunca o bilgiyi aramış. Buna ek olarak her anı hem tarihçi, hem yazar, hem psikolog, sosyolog, etnograf ve iktisatçı için aynı derecede önemli olan bir kaç kat içerir.

Şu anda dünyanın farklı kütüphanelerinde yaklaşık 1000 basılı cilt-anı bulunmaktadır, ancak farklı arşivlerde ve özel koleksiyonlarda saklanan adsız anılar hakkında fikir yürütmrk zor, çünkü neredeyse her gün ailelerin müzeye teslim ettiği yeni yazılar bulunuyor.

Sanırım, her şeyden önce, mevcud olan anılardan anket ile geliştirilmiş bir dipnot hazırlamak mümükündür. Bu araştırmacıya büyük ölçüde yardımcı olacak, nerede ve neyi aranacağını kolaylaştırır.

Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü şimdi dipnotlara uygun olarak yayınlanacak olan anonim el yazmaları üzerinde çalışıyor. Bu yazılar özel bir dizide yayınlanacak”.
Follow usDONATE

DonateforAGMI
TO KEEP THE MEMORY OF THE ARMENIAN GENOCIDE ALIVE

Special Projects Implemented by the Armenian Genocide Museum-Institute Foundation

LEMKİN EĞİTİM BURSU  

Lemkin
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: +374 39 09 81
    2007-2018 © Soykırım Müzesi     e-posta : info@genocide-museum.am