Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |   Рус  |  Fr  

Home
Main
Delegations
Site map
Feedback
Contacts
Links
Pre-Genocide Armenia
History of Armenia
Pre-Genocide photos
Armenian Genocide
What is Genocide
Armenian Genocide
Chronology
Photos of Armenian Genocide
100 photographic stories
Mapping Armenian Genocide
Cultural Genocide
Remember
Documents
American
British
German
Russian
French
Austrian
Turkish

Research
Bibliography
Survivors Stories
Eye-Witnesses
Media
Quotations
Public Lectures
Recognition
States
International organizations
Provincial governments
Public petitions
Mission Statement
Director`s message
Press-releases
Museum G-Brief
Interviews
News
Conferences
Events of AGMI
Year of Book 
Lemkin scholarship 
Meet the Alumni 
Most Read 
   Museum
Museum Info
Plan a visit
Permanent exhibition
Temporary exhibition
Online exhibition  
Memorial postcards  
   Institute
Goals & Endeavors
Publications
AGMI Journals  
Library
AGMI collection
   Tsitsernakaberd Complex
Description and History
Memorial complex photos
Remembrance day
Friends of AGMI Foundation
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
National Academy of Sciences of Armenia
Public Radio of Armenia
Armenian News Agency
ARMEDIA  Information, Analytical Agency
Inhomage
armin
armin
armin
armin
armin
1000000lives
News

THE ARMENIAN GENOCIDE IN THE MEMORY OF ANZAC SOLDIERS


Several soldiers of ANZAC became victims eyewitnesses of the Armenian Genocide and after the end of WWI returned to Australia and were engaged in organization of humanitarian actions.

April 25 is national commemoration day in memory of ANZAC. This day Australia commemorates the military “christening day”. April 25 was officially called ANZAC day in 1916, and in 1920s it was renamed as a day commemorating the memory of 60.000 Australians, who fell during WWI.

On April 25, 1915 the Australian and New Zealand Army Corps under the British command disembarked in Gallipoli peninsula, according to Winston Cherchill’s plan of making access to the Black Sea and capturing Constantinople. Gallipoli battles started on April 25, 1915, a day following the imprisonment of Armenian intelligentsia and ended on January 7, 1916. At that period 8709 Australians and 2721 New Zealander fell victims in Gallipoli, about 217 soldiers became prisoners of war in the Ottoman army. At first glance these two historical events are not interrelated. However, after these battles the Armenophille movement started and gained speed in Australia. The famous Australian newspapers of that time published hundreds of articles referring to their stories. The memoirs and reports of many of the ANZAC soldiers and especially prisoners of war give an opportunity to form a general opinion of the treatment of Armenians by Ottoman Turkish authorities. Turkish government used the deserted houses and churches of Armenians as prisons for ANZAC soldiers. Certain excerpts from their memoirs are presented below.

Pilot Yeats-Brown was among Australian prisoners of war. He fell into captivity on November 13, 1915. On the way from Bagdad to Mosul he met an infantry division heading to Kut-el-Amara, where he met a few officers speaking French. From them he learned about Armenian massacres. In his memoirs Yeats-Brown wrote: “The Armenians had been massacring Turks in Eastern Anatolia, he said: they had intrigued with Russia: they had revolted at Van: their subjugation was as necessary to modern Turkey as the coercion of Red Indians had been necessary to make America. The Armenians were a threat to the heart of the Empire: The order had gone forth from Constantinople: ‘Yak, Var, Oldur’ – Burn, Kill, Destroy: they would be wiped out…”

George Ernest Kerr, another prisoner of war, who fell into captivity on November 20, 1915, was kept in Afion Garahissar among other prisoners of war. In his memoirs he wrote: “Earlier in 1915, scores of Armenians had been murdered or driven out of the town by Turkish troops in the name of ‘ethnic cleansing’ and the grounds of the prison camp were reputedly sown with the remains of some of these victims“.

A.E.2 was one of the two Australian submarines that took part in War. The majority of the submarine crew fell into captivity. Among them was John Harrison Wheat, a rating on the submarine. On August 18, 1915 he wrote the following in his diary: “All the Armenians are driven from the town. The principle cause of this is the Armenians are Christians and all the business of the town is carried on by them. There is a very strong feeling against the Christians in this country. At this time, thousands of Armenians were turned out of these big towns to starve and thousands were massacred…”

Lieutenant Leslie H. Luscombe, from Geelong West, had been part of the 14th Battalion AIF at Gallipoli when he was captured and taken prisoner in August 1915. While being transported to the centuries-old Sourp Asdvadzadzin (Holy Mother of God) Armenian monastery in Ankara, he witnessed 'a sad and depressing sight' at the railway station in Eskisehir, a railway junction town in Western Turkey: “On the opposite side of the platform another train was standing. It was composed of a number of empty two-tier steel sheep trucks. On the platform a considerable number of Armenian women and children were huddled together. As our train pulled into the platform, Turkish soldiers anned with whips were driving the women and children into the sheep trucks. It was evidently intended to transport them to some distant concentration camp '" All the Armenian men that could be rounded up were liquidated…”


Material by Lusine Abrahamyan, AGMI scientific associate

ԱՆԶԱԿ-ի զորքերն ափ են իջնում Գալիպոլիում, 1915թ.


Ավստրալական Կայսերական Զորքերի 7-րդ գումարտակի առաջին վիրակապական կետը, Գալլիպոլիի թերակղզի, Թուրքիա, 1915թ. ապրիլի 25


Մակույկներն ափ են տեղափոխում ԱՆԶԱԿ-ի զինորներին, Թուրքիա, Գալիպոլիի թերակղզի, 1915թ. ապրիլի 25


Ավստրալացի զինվորներին ԱՆԶԱԿ-ի ճամբար տեղափոխող փրկամակույկ, Թուրքիա, Մարմարա, Գալիպոլիի թերակղզի, 1915թ., ապրիլի 25


Ափ իջնելուց հետո ավստրալացի հրետանավորները դիրքավորում են զենքերը, Գալլիպոլիի թերակղզի, Թուրքիա, 1915թ. ապրիլի 26


ԱՆԶԱԿ-ի ավստրալացի և բրիտանացի ռազմագերիները Տավրոսի լեռներում՝ Բելեմեդիկում,1918թ.


ԱՆԶԱԿ-ի ռազմագերիների լուսանկարը Աֆիոն Գարահիսարի ամբարում, Թուրքիա, 1915թ.


AE2 սուզանավի անձնակազմը գերության մեջ Թուրքիայում


ԱՆԶԱԿ-ի ռազմագերիների գերեզմանները Բելեմեդիկում, Թուրքիա, 1916թ.


Թուրքիայում ավստրալացի ռազմագերիները: Ձախից աջ՝ լեյտենանտ Կլոդ Հենրի Վաութին, լեյտենանտ Սթենլի Ռուբերթ Ջորդան, կապիտան Թոմաս Ուոլթեր Ուայթ և լեյտենանտ Լեսլի Հենրի Լասքոմբ


Մայոր Ուիլֆրիդ Քենթ Հյուզ, ով Գալիպոլիի թերակղզում ափ է իջել 1915թ. մայիսին


Մայոր Ուիլֆրիդ Քենթ Հյուզի ֆոտոխցիկը, որն արտադրվել է Կոդակ ընկերության կողմից 1912թ.:
Նման ֆոտոխցիկները օգտագործվում էին Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին զինվորների կողմից:Քենթ-Հյուզի կողմից արված լուսանկարներից մեկը: Լուսանկարում պատկերված են մայոր Ուիլֆրիդ Քենթ Հյուզի հետ ծառայող վարորդներ, Դամասկոս, 1918թ. նոյեմբեր


41-րդ ջոկատի երթը ԱՆԶԱԿ-ի օրվա կապակցությամբ, Բրիսբան, Քուինսլենդ, 1916թ.


FOLLOW USVIRTUAL MUSEUM

INTERNATIONAL CONFERENCE

genocide
The Comparative Analysis of the 20th Century Genocides
International Association of Genocide Scholars
The twelfth meeting
8-12 July 2015, Yerevan

LEMKIN SCHOLARSHIP

Lemkin
AGMI ANNOUNCES 2018
LEMKIN SCHOLARSHIP FOR FOREIGN STUDENTS

SPECIAL PROJECT

100photo
100 PHOTO STORIES ABOUT THE ARMENIAN GENOCIDE


TEMPORARY EXHIBITIONS

brand book
Temporary exhibitions dedicated to the Armenian Genocide

During 2015, within the framework of the events dedicated to the 100th anniversary of the Armenian Genocide, the AGMI plans to organize nearly twenty different multilingual exhibitions of new scientific scholarship using modern technologies and design in different countries simultaneously. There will be accompanying exhibition leaflets, catalogues and booklets in Armenian and foreign languages. In parallel, the AGMI plans to publish memoirs and monographs in Armenian and foreign languages.

REMEMBER

remember
Mickayel Frenkulyan, had studied at the Oberlin college in USA. He was a professor at the American college of Sebastia. In 1915 he was arrested and killed. A victim of Armenian Genocide.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARMENIAN GENOCIDE STUDIES  

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARMENIAN GENOCIDE STUDIES
RA, Armenia Yerevan 0028
Tsitsernakaberd memorial complex
Tel: (374 10) 39 09 81
Fax: (374 10) 39 10 41
    2007-2016 © The Armenian Genocide Museum-Institute     E-mail: info@genocide-museum.am