Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |   Рус  |  Fr  

Home
Main
Delegations
Site map
Feedback
Contacts
Links
Pre-Genocide Armenia
History of Armenia
Pre-Genocide photos
Armenian Genocide
What is Genocide
Armenian Genocide
Chronology
Photos of Armenian Genocide
100 photographic stories
Mapping Armenian Genocide
Cultural Genocide
Remember
Documents
American
British
German
Russian
French
Austrian
Turkish

Research
Bibliography
Survivors Stories
Eye-Witnesses
Media
Quotations
Public Lectures
Recognition
States
International organizations
Provincial governments
Public petitions
Mission Statement
Director`s message
Press-releases
Museum G-Brief
Interviews
News
Conferences
Events of AGMI
Year of Book 
Lemkin scholarship 
Meet the Alumni 
Most Read 
   Museum
Museum Info
Plan a visit
Permanent exhibition
Temporary exhibition
Online exhibition  
Memorial postcards  
   Institute
Goals & Endeavors
Publications
AGMI Journals  
Library
AGMI collection
   Tsitsernakaberd Complex
Description and History
Memorial complex photos
Remembrance day
Friends of AGMI Foundation
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
States


Sweden Parliament Report

March 29, 2000

The Foreign Ministry writes in its report:

"An official statement and recognition of the Genocide of the Armenians is important and necessary. In 1985 the UN and the European Parliament established the fact that the Ottoman Empire had committed genocide against the Armenian people in the beginning of the 20th century. The Standing Committee [on Foreign Affairs] is of the opinion that the greater openness Turkey demonstrates, the stronger Turkey's democratic identity will be. It is therefore important that unbiased independent and international research on the genocide committed against the Armenian people be carried out. It is of great importance that an increasing openness and historical understanding of the events of 1915 and thereafter be developed. An improvement in this respect would also be of importance for the stability and the development in the whole Caucasus region."

(Unofficial translation)


Utrikesutskottet skriver i sitt betänkande att:

"Det är angeläget och nödvändigt med en officiell redovisning och erkännande av folkmordet på armenierna. 1985 fastslogs i FN och i Europaparlamentet att det ottomanska riket begått folkmord på det armeniska folket i början av detta sekel. Utskottet anser att ju större öppenhet Turkiet visar beträffande sitt förflutna desto mer bidrar det till att stärka Turkiets demokratiska identitet. Det är därför viktigt att det genomförs förutsättningslös oberoende internationell forskning om det folkmord som drabbat den armeniska befolkningen. Det vore av stor vikt om det kan utvecklas en ökad öppenhet och historisk förståelse för händelserna 1915 och därefter. En förbättring härvidlag torde även få betydelse för stabiliteten och utvecklingen i Kaukasusregionen i sin helhet."FOLLOW USVIRTUAL MUSEUM

INTERNATIONAL CONFERENCE

genocide
The Comparative Analysis of the 20th Century Genocides
International Association of Genocide Scholars
The twelfth meeting
8-12 July 2015, Yerevan

LEMKIN SCHOLARSHIP

Lemkin
AGMI ANNOUNCES 2018
LEMKIN SCHOLARSHIP FOR FOREIGN STUDENTS

SPECIAL PROJECT

100photo
100 PHOTO STORIES ABOUT THE ARMENIAN GENOCIDE


TEMPORARY EXHIBITIONS

brand book
Temporary exhibitions dedicated to the Armenian Genocide

During 2015, within the framework of the events dedicated to the 100th anniversary of the Armenian Genocide, the AGMI plans to organize nearly twenty different multilingual exhibitions of new scientific scholarship using modern technologies and design in different countries simultaneously. There will be accompanying exhibition leaflets, catalogues and booklets in Armenian and foreign languages. In parallel, the AGMI plans to publish memoirs and monographs in Armenian and foreign languages.

REMEMBER

remember
Mickayel Frenkulyan, had studied at the Oberlin college in USA. He was a professor at the American college of Sebastia. In 1915 he was arrested and killed. A victim of Armenian Genocide.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARMENIAN GENOCIDE STUDIES  

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARMENIAN GENOCIDE STUDIES
“AGMI” foundation
8/8 Tsitsernakaberd highway
0028, Yerevan, RA
Tel.: +374 39 09 81
    2007-2018 © The Armenian Genocide Museum-Institute     E-mail: info@genocide-museum.am