Home Map E-mail
 
Eng |  Հայ |  Türk |  Рус |  Fr  

Հիմնական էջ
Գլխավոր
Պատվիրակություններ
Կայքի քարտեզ
Հետադարձ կապ
Կապ մեզ հետ
Հղումներ
Նախօրեին
Հայոց պատմություն
Լուսանկարներ
Մտավորականներ
Հայոց Եղեռնը
Ցեղասպանություն
Հայոց Եղեռնը
Ժամանակագրություն
Լուսանկարներ
100 պատմություններ
Քարտեզագրում
Մշակութային եղեռն
Հիշի՛ր
Վավերագրեր
Ամերիկյան
Անգլիական
Գերմանական
Ռուսական
Ֆրանսիական
Ավստրիական
Թուրքական

Հետազոտում
Մատենագիտություն
Վերապրողներ
Ականատեսներ
Միսիոներներ
Մամուլ
Մեջբերումներ
Դասախոսություններ
Ճանաչում
Պետություններ
Կազմակերպություններ
Տեղական
Արձագանք
Առաքելություն
Տնօրենի ուղերձը
Մամլո հաղորդագրություն
Էլ.թերթ
Հոդվածներ
Հարցազրույցներ
Նորություններ
Գիտաժողովներ
Միջոցառումներ ՀՑԹԻ-ում
Գրքի տարի 
Լեմկինի կրթաթոշակ 
Կրթաթոշակառուները 
   Թանգարան
Թանգարանի մասին
Այցելություն
Մշտական ցուցադրություն
Ժամանակավոր
Օն լայն  
Հիշատակի բացիկներ  
   Ինստիտուտ
Գործունեությունը
Հրատարակություններ
ՀՑԹԻ հանդեսներ  
Գրադարան
ՀՑԹԻ հավաքածուները
   Եղեռնի հուշահամալիր
Պատմությունը
Լուսանկարներ
Հիշատակի օր
ՀՑԹԻ հիմնադրամ
 

Armenian General Benevolent Union
All Armenian Fund
Armenian News Agency
armin
armin
armin
armin
Նորություններ

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ


06.11.2018


19-րդ դարի կեսերից արևմտահայ իրականության մեջ հիմնականում կրոնածիսական հավաքածուների և այլ հնությունների հիման վրա ձևավորվում են առաջին եկեղեցական-վանական թանգարանները: Նմանօրինակ թանգարանները հայտնի նաև որպես գանձատուն-թանգարաններ, որոնք որպես մշակութային հաղորդակցության յուրօրինակ միջավայր, նպաստում էին անցյալի հոգևոր ժառանգության փոխանցմանը: Գանձատուն-թանգարանները պարունակել են հնագույն և միջնադարյան այնպիսի անգին հավաքածուներ, ինչպիսիք են սրբերի մասունքները, եկեղեցական զարդերը, զգեստները, գավազանները, սպասքը, անոթները, ասեղնագործ սփռոցները և զանազան այլ հնություններ: Արևմտահայ իրականության մեջ այսօրինակ թանգարանները չառանձնացան և չվերածվեցին հասարակական հաղորդակցման մշակութային լիարժեք հաստատությունների, քանի որ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրությունում գոյություն ունեցող քաղաքական և սոցիալական միջավայրն ամեն կերպ խոչընդոտում էր թանգարանների ստեղծման ու բնականոն զարգացման գործընթացին:

Արևմտահայ իրականության մեջ ձևավորված առաջին թանգարանը հիմնվել է Վարագավանքում 1857 թ., Մկրտիչ վարդապետ Խրիմյանի (Խրիմյան Հայրիկ) կողմից, երբ վերջինս նշանակվեց Վանի նահանգի հոգևոր առաջնորդ և հասարակական ու մշակութային լայն գործունեություն ծավալեց: Թանգարանը թեև գործել է վանքին կից, սակայն Մկրտիչ Խրիմյանի շնորհիվ՝ միայն եկեղեցական բնույթ չի կրել: Այն հարուստ է եղել նաև աշխարհիկ, անգամ մինչքրիստոնեական ժամանակաշրջանի ցուցանմուշներով:

19-րդ դարի կեսերից հիմնականում հնագույն և միջնադարյան մագաղաթ-ձեռագրական հավաքածուների վերակազմման արդյունքում դարձյալ վանքերին ու եկեղեցիներին կից ստեղծվել են նոր տիպի մատենադարան-թանգարաններ, որոնք պարունակել են կրոնական (Աստվածաշունչ մատյաններ, «Սաղմոսարաններ», «Մաշտոց»-ներ, «Ճաշոց»-ներ, Ավետարաններ, «Ժամագրքեր», «Պատարագամատույց»-ներ, «Կանոնագրքեր»), հայ և օտարազգի հեղինակների աստվածաբանական, վարքագրական, պատմական, բանահյուսական, փիլիսոփայական, բնագիտական բովանդակության, ինչպես նաև հայկական մանրանկարչության և արվեստի այլ եզակի նմուշներ:

Հայտնի է, որ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրության տարածքում գործող հայկական վանքերն ու եկեղեցիները հարուստ են եղել հնագույն ձեռագրական հավաքածուներով, որոնք քաղաքական հայտնի պայմանների բերումով` տևական վախի մթնոլորտում, ավելի հաճախ պահվել են գաղտնադարաններում կամ գրապահոցներում: Վերջիններս, սակայն, բաց չեն եղել անգամ հայ հասարակության համար: Հետևաբար, այսօրինակ գրապահոցները չպետք է նույնացնել վերը նշված մատենադարան-թանգարանների հետ, որոնք բաց են եղել և գործել են այցելուի համար` պարբերաբար համալրվելով նվիրատվությունների և հավաքչական աշխատանքի շնորհիվ:

Արևմտահայ իրականության մեջ հիմնված նմանօրինակ թանգարաններից առավել հայտնի է եղել Մշո Իննակնյան Սբ. Կարապետ (Գլակա) վանքի մատենադարան-թանգարանը՝ հիմնված 1862-1869 թթ.՝ դարձյալ Մկրտիչ Խրիմյանի կողմից: Հայ հոգևորական, բանասեր-բանահավաք, ազգագրագետ, հասարակական գործիչ Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանձտյանցը, 1860-ականների վերջին այցելելով նշված թանգարան, գրում է. «…յաւուրս վանահայրութեան Ս. Հայրիկին սկսաւ և յիմում փոխանորդութեան աւարտեցան նորաշէն գրադարանք կամ թանգարանք, յորս հոգի առեալ շարեցան մատեանք ամենայն»: Վերջինս հաշվել և իր նշված աշխատության մեջ նկարագում է թանգարանում առկա թվով 137 ձեռագիր մատյան: Հետագա տարիներին, հիմնականում հավաքչական աշխատանքի արդյունքում այդ ձեռագրերը համալրվել են, և արդեն 20-րդ դարասկզբին հիշյալ մատենադարանում պահվող ձեռագրերի տարողությունը բնութագրվել է «40 եւ աւելի մարդահասակ սնտուկներով լեցուն»:

19-րդ դարի վերջերին և 20-րդ դարասկզբին հնագույն և միջնադարյան մագաղաթ-ձեռագրերով հարուստ մատենադարան-թանգարաններ են ունեցել նաև Մշո Սբ. Առաքելոց, Բիթլիսի Ամրդոլու, Աղթամարի Սբ. Խաչ, Արղնիի Բարձրահայաց Սբ. Աստվածածին, Լիմ և Կտուց անապատների, Սեբաստիայի Սբ. Նշան, Կեսարիայի Սբ. Կարապետ, Արմաշի Չարախափան Սբ. Աստվածածին վանքերը, Սսի Սբ. Մայրավանքը և այլն:

19-րդ դարավերջին և 20-րդ դարասկզբին վանքերից ու եկեղեցիներից բացի ձեռագրական հավաքածուներով հարուստ են եղել նաև կայսրության առավել խոշոր վարժարանների մատենադարաններն ու թանգարանները՝ Զմյուռնիայի Մեսրոպյան, Էրզրումի Արծնյան, Սանասարյան և այլն: Մտավորական Սարգիս Ծոցիկյանի վկայությամբ՝ մինչև Հայոց ցեղասպանությունը Զմյուռնիայի Մեսրոպյան վարժարանի թանգարանը հարուստ է եղել բազմաթիվ հնություններով, այդ թվում և Կիլիկիայի հայոց թագավոր Լևոն Ե Լուսինյանի գահի հենարանը, որի վրա քանդակված են եղել առյուծի և խոյի գլուխներ: Ցուցանմուշների բազմազանությամբ ու մեծարժեքությամբ աչքի է ընկել Էրզրումի «Սանասարյան» վարժարանի թանգարանը: «Սանասարյան» վարժարանը հիմնադրվել է 1881 թ. ռուսահայ մեծահարուստ բարերար Մկրտիչ Սանասարյանի միջոցներով: Վերջինս, 1885 թ. անձամբ այցելելով վարժարան, գոհունակություն է հայտնել և վերադարձին կտակ գրել, որի համաձայն իր ողջ ունեցվածքը մահից հետո անցնելու էր վարժարանին: 1912 թ. Կ. Պոլսի հոգաբարձուների խորհուրդի որոշմամբ վարժարանը թեև տեղափոխվել է Սեբաստիա քաղաք, այնուամենայնիվ, տեղի հայության բողոքի արդյունքում գույքի մի մասը թողնվել է, որի հիման վրա նույն շենքում սկսում է գործել «Սանասարյան» անվամբ նոր վարժարան: Թողնված գույքի մեջ է եղել նաև թանգարանի հարուստ հավաքածուն, որը 94 միավոր բացառիկ ձեռագիր մատյաններից բացի ներառել է Պիտեռ Պաուլ Ռուբենսի, Հովհաննես Այվազովսկու, Վասիլի Վերեշչագինի և այլոց բնօրինակ կտավներից, 539 միավոր ոսկյա, արծաթյա, պղնձե դրամներ, բնական ու բնապատմական գիտությունների վերաբերյալ ճոխ հավաքածուներ և զանազան այլ հնություններ:

Այսպիսով, արևմտահայ վանքերը, եկեղեցիները, կրթօջախները հոգևոր, կրթա-մշակութային հաստատություններ լինելուց զատ նաև յուրօրինակ թանգարաններ էին՝ հազարավոր մեծարժեք հնություններով ու հնագույն և միջնադարյան մագաղաթ-ձեռագրերով: Մշակութային այդ արժեքները, սակայն, գերազանցապես կողոպտվեցին և ոչնչացվեցին Հայոց ցեղասպանության տարիներին:


Նյութը պատրաստեց ՀՑԹԻ գիտաշխատող Սեդա Պարսամյանը

«Շողակն Արարատյան» ամսաթերթ


ՀԵՏԵՎԵ՝Ք ՄԵԶՎԻՐՏՈՒԱԼ ԹԱՆԳԱՐԱՆ

ԼԵՄԿԻՆԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

Lemkin
ՀՑԹԻ ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ Է
2019 Թ. ՌԱՖԱՅԵԼ ԼԵՄԿԻՆԻ
ԱՆՎԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԸ

ՀԱՏՈՒԿ ՆԱԽԱԳԻԾ

100photo
100 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ


ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

brand book
Ժամանակավոր ցուցադրություններ՝ Հայոց ցեղասպանության թեմայով
Հայոց ցեղասպանության թեմային նվիրված տարբեր խորագրերով ժամանակավոր ցուցադրությունները շահեկանորեն կնպաստեն հայկական ու միջազգային լսարաններում սույն թեման խոր և հանգամանալի ներկայացնելուն, կծառայեն կրթադաստիարակչական նպատակների:

ՀԻՇԻ՛Ր

remember
Միքայել Ֆրենկյուլյան, սովորել է Ամերիկայի Օբերլին քոլեջում: Եղել է Սեբաստիայի Ամերիկյան քոլեջի պրոֆեսոր: 1915 թ. ձերբակալվել է, այնուհետև սպանվել: Հայոց ցեղասպանության զոհ:

Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության միջազգային հանդես  

Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրության միջազգային հանդես

«ՀՑԹԻ» հիմնադրամ
ՀՀ, Երևան 0028
Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, 8/8
Հեռ.: +374 10 390981
    2007-2019 © Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ     Էլ.հասցե: info@genocide-museum.am